AuthorTác giả: nguyenvandien

Ngành Quản trị Kinh doanh

I. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH LÀ GÌ? Quản trị kinh doanh được hiểu là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm việc...

Học phí đại học chính quy

Kế hoạch thu học phí năm học 2019 các ngành đào tạo chính quy: Công nghệ thông tin, Du lịch, ngoại ngữ, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Khách sạn, Dược học, Điều dưỡng. I/ Hệ Đại học: 3 – 3.5 năm ♦ Số...
Mr. Chính

0383. 989. 995

Tư vấn tuyển sinh qua tổng đài:
Mrs. Thanh

0399. 011. 966

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến:

Thông báo Tuyển sinh

Hướng nghiệp

Thông tin tuyển sinh