Bộ GD – ĐT yêu cầu tuân thủ các quy định gì về bài thi trắc nghiệm?

Do đặc thù của môn thi trắc nghiệm nên thí sinh phải tuân thủ các quy định dưới đây:

  • Phải làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được in sẵn theo quy định của Bộ GDĐT. Các ô số báo danh, ô mã đề thi và ô trả lời chỉ được tô kín bằng bút chì đen. Trường hợp muốn thay đổi câu trả lời, phải tẩy sạch chì ở ô cũ, rồi tô ô mà mình lựa chọn.
  • Điền chính xác và đủ thông tin vào các mục trống ở phía trên Phiếu trả lời trắc nghiệm, đối với số báo danh phải ghi đủ và tô đủ phần số (kể cả các số 0 ở phía trước); điền chính xác mã đề thi vào hai Phiếu thu bài thi.
  • Khi nhận đề thi cần lưu ý: các môn thi thành phần trong mỗi bài thi Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội có cùng một mã đề thi, nếu không cùng mã đề thi, thí sinh phải báo cáo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi, chậm nhất 10 phút sau khi thí sinh nhận đề thi. Phải để đề thi dưới tờ Phiếu trả lời trắc nghiệm khi chưa đến thời gian làm bài; không được xem nội dung đề thi khi cán bộ coi thi chưa cho phép.
  • Phải kiểm tra đề thi để đảm bảo có đủ số lượng câu hỏi như đã ghi trong đề và tất cả các trang của đề thi đều ghi cùng một mã đề thi.
  • Không được nộp bài thi trước khi hết hai phần ba thời gian làm bài. Khi hết giờ làm bài, phải nộp Phiếu trả lời trắc nghiệm cho cán bộ coi thi và ký tên vào hai Phiếu thu bài thi.
  • Chỉ được rời phòng thi sau khi cán bộ coi thi đã kiểm đủ số Phiếu trả lời trắc nghiệm của cả phòng thi và cho phép ra về.

Ngoài những quy định trên, khi có sự việc bất thường xảy ra, thí sinh phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của cán bộ coi thi.

Mr. Chính

0383. 989. 995

Tư vấn tuyển sinh qua tổng đài:
Mrs. Thanh

0399. 011. 966

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến:

Thông báo Tuyển sinh

Hướng nghiệp

Thông tin tuyển sinh