Your SEO optimized title

Cấu trúc đề thi đại học môn Hóa Học năm 2019

➡️Cổng thông tin tư vấn ngành nghề lựa chọn trường học
❤️ luôn luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng và tư vấn giảp đáp thắc mắc của các bạn!
✍️link đăng ký tư vấn hỗ trợ:
☎️Hotline: 0336782960 – 0383989995 ( Mr Dương Chính )
☎️Hotline: 084.34.93.222 – 0375039321 (Mr. Đạt)

Để các bạn thí sinh dễ dàng hơn trong việc ôn luyện, chúng tôi đã tổng hợp lại cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2019 của các môn thi.Dưới đây là cấu trúc đề thi tham khảo của các môn Hóa năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hy vọng nó sẽ thực sự hữu ích đối với các bạn trong quá trình ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

Về căn bản đề thi năm nay dự kiến sẽ đúng như sự hướng dẫn của Bộ GD-Đ. Với các câu hỏi ập trung vào kiến thức lớp 11 ở các chương như: Sự điện li, nitơ, photpho, đại cương hóa hữu cơ. Các câu hỏi vận dụng cao để phân loại học sinh vẫn nằm trong các chuyên đề của chương trình học lớp 12 như: Este, lipit và kim loại.

CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2019 MÔN HÓA HỌC:

Chuyên đề

Tổng thể Mức độ nhận thức
M1 M2 M3

M4

Sự điện li 1 LT 1 1 0 0 0
BT 0 0 0 0 0
Phi kim – Phân bón hóa học 1 LT 1 1 0 0 0
BT 0 0 0 0 0
Đại cương hóa hữu cơ. Hidrocacbon 2 LT 1 1 0 0 0
BT 1 0 1 0 0
Ancol – Phenol – Andehit – Axit Cacboxylic 0 LT 0 0 0 0 0
BT 0 0 0 0 0
Este – Lipit 7 LT 4 1 1 2 0
BT 3 0 0 1 2
Cacbohidrat 3 LT 2 2 0 0 0
BT 1 0 1 0 0
Amin – Amino Axit – Peptit – Protein 5 LT 3 1 1 1 0
BT 2 0 1 0 1
Polime 2 LT 2 1 0 1 0
BT 0 0 0 0 0
Đại cương Kim loại 5 LT 3 2 0 1 0
BT 2 0 1 0 1
Kim loại IA, IIA, A1, Fe, Cr 12 LT 7 4 1 2 0
BT 5 0 1 0 4
Nhận biết hóa học. Hóa học với vấn đề Kinh tế – Xã hội – Môi trường 2 LT 2 2 0 0 0
BT 0 0 0 0 0

Tổng

40 LT 26 16 8 8 8
BT

14

Thông báo Tuyển sinh

Hướng nghiệp

Thông báo Tuyển sinh