Your SEO optimized title

Cấu trúc đề thi đại học môn Toán năm 2019

Để các bạn thí sinh dễ dàng hơn trong việc ôn luyện, chúng tôi đã tổng hợp lại cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2019 của các môn thi.Dưới đây là cấu trúc đề thi tham khảo của các môn Toán năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hy vọng nó sẽ thực sự hữu ích đối với các bạn trong quá trình ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

Ma trận đề thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Toán bao gồm 90% kiến thức thuộc chương trình lớp 12 (45/50 câu) và 10% kiến thức chương trình lớp 11 (5/50 câu) và không có kiến thức chương trình lớp 10.

CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2019 MÔN TOÁN:

Chuyên đề Mức độ nhận biết
NB TH VD VDC
Ứng dụng đạo hàm khảo sát hàm số 4 2 2 6
Mũ – Logarit 2 3 1 1
Nguyên hàm – Tích phân 1 2 2 0
Số phức 1 2 2 0
Lượng giác 0 0 0 0
Dãy số – Cấp số 1 0 0 0
Giới hạn 0 0 0 0
Phép biến hình 0 0 0 0
Quan hệ song song 0 0 0 0
Quan hệ vuông góc 0 0 2 0
Khối đa diện, thể tích khối đa diện 1 0 1 1
Khối xoay tròn, thể tích khối xoay tròn 1 1 1 0
Hình học giải tích Oxyz 2 3 1 2
Hình học giải tích Oxy 0 0 0 0
Tổ hợp – Xác suất 1 0 1 0
Tổng 14 13 13 10

Thông báo Tuyển sinh

Hướng nghiệp

Thông báo Tuyển sinh