Your SEO optimized title

Cấu trúc đề thi đại học môn Vật Lý năm 2019

Để các bạn thí sinh dễ dàng hơn trong việc ôn luyện, chúng tôi đã tổng hợp lại cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2019 của các môn thi.Dưới đây là cấu trúc đề thi tham khảo của các môn Lý năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hy vọng nó sẽ thực sự hữu ích đối với các bạn trong quá trình ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

Ma trận đề thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Vật lý bao gồm 90% kiến thức thuộc chương trình lớp 12 và 10% kiến thức chương trình lớp 11 và không có kiến thức chương trình lớp 10.

  • Mức độ nhận biết chiếm khoảng 35%, chủ yếu thuộc chương trình lớp 12
  • Mức độ thông hiểu chiếm khoảng 37.5%, toàn bộ các câu hỏi thuộc chương trình lớp 11 đều thuộc mức độ thông hiểu, không có vận dụng hay vận dụng cao.
  • Mức độ vận dụng và vận dụng cao chủ yếu thuộc 5 chương đầu của chương trình lớp 12, trong đó vận dụng cao chiếm khoảng 10%

CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2019 MÔN LÝ:

Chuyên đề

Tổng thể Mức độ nhận thức
M1 M2 M3

M4

Dao động cơ 7 LT 3 2 0 1 0
BT 4 1 1 1 1
Sóng cơ 5 LT 2 2 0 0 0
BT 3 0 1 1 1
Dòng điện xoay chiều 7 LT 1 1 0 0 0
BT 6 1 2 2 1
Dao động điện từ 3 LT 1 1 0 0 0
BT 2 0 1 1 0
Sóng ánh sáng 5 LT 3 3 0 0 0
BT 2 0 1 0 1
Lượng tử ánh sáng 4 LT 1 1 0 0 0
BT 3 0 3 0 0
Hạt nhân nguyên tử 5 LT 2 2 0 0 0
BT 3 0 2 1 0
Điện tích – Điện trường 1 LT 0 0 0 0 0
BT 1 0 1 0 0
Dòng điện không đổi 1 LT 0 0 0 0 0
BT 1 0 1 0 0
Cảm ứng điện từ 1 LT 0 0 0 0 0
BT 1 0 1 0 0
Mắt và các dụng cụ quang 1 LT 0 0 0 0 0
BT 1 0 1 0 0

Tổng

40 LT 13 14 15 7 4
BT

27

Thông báo Tuyển sinh

Hướng nghiệp

Thông báo Tuyển sinh