Your SEO optimized title

Cấu trúc đề thi TPTP Sử – Địa – Giáo Dục Công Dân 2019

➡️Cổng thông tin tư vấn ngành nghề lựa chọn trường học
❤️ luôn luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng và tư vấn giảp đáp thắc mắc của các bạn!
✍️link đăng ký tư vấn hỗ trợ:
☎️Hotline: 0336782960 – 0383989995 ( Mr Dương Chính )
☎️Hotline: 084.34.93.222 – 0375039321 (Mr. Đạt)

I. CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2019 MÔN ĐỊA LÝ:

Theo đề thi tham khảo môn Địa lý mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố thì đề thi bao gồm 40 câu hỏi với thời gian làm bài là 50 phút.

Nội dung trong đề thi sẽ bao gồm cả kiến thức lớp 11 và kiến thức lớp 12.

✅ Tỷ lệ câu hỏi phần kiến thức lớp 12 chiếm tới 90% (23 câu lý thuyết + 13 câu thực hành),

✅ kiến thức lớp 11 chiếm 10% (2 câu lý thuyết + 2 câu thực hành).

Cấu trúc đề thi cụ thể như sau:

Cấu trúc đề thi môn địa năm 2019
                                              Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Địa lý

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2019 MÔN LỊCH SỬ:

Theo đánh giá của các giáo viên thì đề thi thử môn Lịch sử năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo không đánh đố thí sinh và có xu hướng an toàn.

✅Tỷ lệ câu hỏi nằm trong phần kiến thức lớp 11 chiếm 12.5%,

✅Tỷ lệ câu hỏi nằm trong phần kiến thức lớp chiếm 11 87.5%

✅ Không có nội dung kiến thức chương trình lớp 10.

  • Các câu hỏi thuộc chương trình kiến thức lớp 11 chủ yếu ở mức độ Nhận biết; Thông hiểu và Vận dụng và không có câu hỏi Vận dụng caoNội dung chủ yếu của các câu hỏi xuất hiện ở chuyên đề Việt Nam (1858 – 1918) và Cách mạng tháng Mười Nga (1917).
  • Từ câu 35 đến câu 40 là những câu hỏi cực khó để phân loại thí sinh.
  • tỷ lệ các câu hỏi khó đã giảm hẳn 15% (6 câu). Trong đề thi tham khảo cũng không xuất hiện những câu hỏi lạ và những câu hỏi liên hệ đến thực tiễn.
  • Điểm giống nhau giữa 2 đề thi chính là không có kiến thức chương trình lớp 10 và loại bỏ hẳn dạng bài yêu cầu ghi nhớ máy móc mốc thời gian, sự kiện lịch sử.

 III. CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2019 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN:

Theo đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 môn Giáo dục công dân thì nội dung thi chủ yếu sẽ nằm trong:

✅ Phần kiến thức lớp 11 theo tỉ lệ 10% (4 câu).

✅ Phần kiến thức lớp 12 theo tỉ lệ là 90% (36 câu)

Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Giáo dục công dân

So với đề thi THPT Quốc gia năm 2018 thì đề thi thử năm 2019 có mức độ dễ hơn, những câu hỏi khó tập trung vào chuyên đề:

✅ Công dân với các quyền tự do cơ bản và công dân với các quyền dân chủ,

✅ Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội, Thực hiện pháp luật.

✅ Tuy nhiên, đề thi vẫn đảm bảo 70% câu hỏi dễ và trung bình để thí sinh xét tốt nghiệp.

Thông báo Tuyển sinh

Hướng nghiệp

Thông báo Tuyển sinh