Your SEO optimized title

Đại học Y – Dược Thái Nguyên

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

*******

Tên trường : TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y – DƯỢC THÁI NGUYÊN

Ký hiệu : DTY

Địa chỉ : số 284 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website : www.tump.edu.vn

1.Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

2.Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3.Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

     Ghi chú: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

4.Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính
1 Các ngành đào tạo đại học
1.1 Y khoa 7720101 300 B00 TO
1.2 Y học dự phòng 7720110 50 B00 TO
1.3 Dược học 7720201 180 A00 TO
1.4 Điều dưỡng 7720301 180 B00 TO
1.5 Răng – Hàm – Mặt 7720501 30 B00 TO
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

– Thí sinh có tổng điểm thi các môn (theo tổ hợp môn xét tuyển đối với từng ngành đào tạo) đạt ngưỡng điểm xét vào đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

– Nhà trường quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2018 đối với tất cả các ngành tuyển sinh của trường như sau:

TT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển Mã tổ hợp môn Mức điểm tối thiểu
1 7720101 Y khoa Toán, Sinh, Hoá B00 15,00 điểm
2 7720501 Răng hàm mặt Toán, Sinh, Hoá B00 15,00 điểm
3 7720201 Dược học Toán, Lý, Hoá A00 15,00 điểm
4 7720110 Y học dự phòng Toán, Sinh, Hoá B00 15,00 điểm
5 7720301 Điều dưỡng Toán, Sinh, Hoá B00 15,00 điểm
6 7720601 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học Toán, Sinh, Hoá B00 15,00 điểm

– Không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

6. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):

     Theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/10/2015, mức thu học phí và lộ trình tăng học phí như sau:

– Năm học 2018-2019:        1.180.000 đồng/tháng/người.

– Năm học 2019-2020:        1.300.000 đồng/tháng/người.

– Năm học 2020-2021:        1.430.000 đồng/tháng/người.

– Năm học 2021-2022:        1.573.000 đồng/tháng/người.

Thông báo Tuyển sinh

Hướng nghiệp

Thông báo Tuyển sinh