Your SEO optimized title

Tài liệu CNTT – Hệ điều hành – PGS.TS. Từ Minh Phương

Hệ điều hành là thành phần quan trọng trong máy tính, việc nắm vững kiến thức về hệ điều hành là cơ sở cho việc hiểu biết sâu sắc hệ thống máy tính. Môn học Hệ điều hành cung cấp kiến thức về các khái niệm và nguyên lý chung về hệ điều hành.

Hệ điều hành máy tính
Phòng thực hành – SAMSUNG THANHDO LAB – Hệ điều hành Androi

Nội dung bao gồm: 

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về quá trình hình thành và phát triển hệ điều hành, các khái niệm và kỹ thuật quan trong trong hệ điều hành hiện nay và xu hướng tính toán mới hành thành.

Chương 2: Khái niệm tiến trình, trạng thái tiến trình, các thao tác và thông tin quản lý tiến trình.

Chương 3: Bộ nhớ và địa chỉ, kỹ thuật tổ chức chương trình, kỹ thuật phân chương, phân trang, phân đoạn bộ nhớ, khái niệm và cách tổ chức quản lý bộ nhớ ảo.

Chương 4: Hệ thống File: khái niệm, thao tác, cấp phát, quản lý, các vấn đề về độ tin cậy và an toàn bảo mật của hệ thống file.

Chi tiết: 

Download: Tại đây

Xem trực tuyến: Tại đây

Bài tập số 01: Tại đây

Bài tập số 02: Tại đây

Bài tập số 03: Tại đây

Bài tập số 04: Tại đây

Bài tập số 05: Tại đây

Bài tập số 06: Tại đây

Bài tập số 07: Tại đây

Bài tập số 08: Tại đây

Bài tập số 09: Tại đây

Bài tập số 10: Tại đây

Thông báo Tuyển sinh

Hướng nghiệp

Thông báo Tuyển sinh