Your SEO optimized title

Học phí đại học chính quy

Kế hoạch thu học phí năm học 2019 các ngành đào tạo chính quy: Công nghệ thông tin, Du lịch, ngoại ngữ, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Khách sạn, Dược học, Điều dưỡng.

I/ Hệ Đại học: 3 – 3.5 năm

♦ Số kỳ học07 học kỳ (bao gồm cả học kỳ thực tập tại doanh nghiệp – OJT); riêng ngành dược: 10 học kỳ (5 năm).

♦ Số lượng tín chỉ140 TC.

II/ Hệ cao đẳng: 2 – 2.5 năm

♦ Số kỳ học05 học kỳ (bao gồm cả học kỳ thực tập tại doanh nghiệp – OJT);

♦ Số lượng tín chỉ110 TC.

Lưu ý: số tín chỉ mỗi học kỳ khoảng từ 18 – 22 tín chỉ; thay đổi phụ thuộc các học phần từng học kỳ.


HỌC PHÍ CÁC NGÀNH:

Học phí toàn khóa = Mức học phí/tín chỉ  x  Tổng số tín chỉ mỗi ngành đào tạo.

– Học phí ngành Công nghệ thông tin, Ô tô, Điện – điện tử: 390.000 VNĐ/ tín chỉ.

– Học phí ngành Dược học: hệ ĐH 500.000 VNĐ/tín chỉ; hệ CĐ: 400.000 VNĐ/tín chỉ

– Học phí các ngành khác: hệ ĐH: 370.000 VNĐ/tín chỉ; hệ CĐ: 330.000 VNĐ/tín chỉ

Lưu ý: Học phí nộp vào đầu mỗi học kỳ. Học phí này có thể được điều chỉnh hàng năm, nhưng không quá 10% và mỗi năm chỉ tăng không quá 1 lần.


CÁC KHOẢN PHÍ CẦN NỘP KHI NHẬP HỌC:

Khi sinh viên làm thủ tục nhập học, đợt đóng học phí đầu tiên Nhà trường tạm thu các khoản, bao gồm:

1. Lệ phí giữ chỗ và nhập học: 2.000.000 VNĐ/sinh viên, nộp khi đăng ký giữ chỗ, đăng ký nhập học (trong Hồ sơ nhập học)

2. Các khoản nhà trường thu hộ – chi hộ (bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể …)


CÁCH THỨC NỘP:

Trực tiếp tại: Trung tâm tuyển sinh và Giới thiệu việc làm

                      Trường Đại học Thành Đô

                      Km15, Quốc lộ 32, Kim Chung, Hoài Đức , Hà Nội

Hoặc nộp vào tài khoản của trường, thông tin tài khoản:

Chủ tài khoản: Trường Đại học Thành Đô

Số tài khoản:  113000146722

Ngân hàng Viettinbank – Chi nhánh Nam Thăng Long

Nội dung chuyển khoản (chọn 1 trong 3 mẫu):

Phí đăng ký nhập học

Học phí HK1

Phí DKNH và HP HK

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Địa chỉ: Trường Đại học Thành Đô

Km 15, Quốc lộ 32, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline0383. 989. 995 (Mr. Chính)

FacebookĐại học Thành Đô

Thông báo Tuyển sinh

Hướng nghiệp

Thông báo Tuyển sinh