Ngành Quản trị Văn phòng

1.Ngành Quản trị văn phòng là gì, học những gì?

Quản trị văn phòng là một ngành liên quan đến việc thiết kế, triển khai thực hiện, theo dõi đánh giá và đảm bảo quá trình làm việc trong một văn phòng của một tổ chức luôn đạt năng suất và hiệu quả. Một người quản trị văn phòng có trách nhiệm giám sát và theo dõi hệ thống, thường tập trung vào các mục tiêu cụ thể như là khoảng thời gian được cải thiện, doanh thu, sản lượng, bán hàng. Tại Việt Nam, ngành quản trị văn phòng có từ khá sớm và có nhiều trường đào tạo uy tín chất lượng như  đại học Thương Mại, đại học Quốc Gia, Đại học Thăng Long, Đại học Thành Đô,… Ngành Quản trị văn phòng cung cấp nguồn nhân lực cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính phủ. Cung cấp kiến thức nền tảng, chuyên sâu về quản trị văn phòng giúp nhà quản lý lãnh đạo doanh nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm; xây dựng chiến lược và lập kế hoạch quản lý văn phòng cho doanh nghiệp. Học tập tại đại học Thành Đô, bên cạnh khối kiến thức chuyên môn, sinh viên được trang bị thêm các kỹ năng cần thiết như ngoại ngữ, tin học, kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm, lập kế hoạch và phát triển toàn diện các kỹ năng xử lý, giải quyết tình huống trong văn phòng doanh nghiệp,… được thực hành nhiều để nâng cao trình đội tay nghề và kinh nghiệm thực chiến. Tại trường đại học Thành Đô sinh viên Quản trị văn phòng ngay từ năm nhất đã được đưa đi thực tế tại các đơn vị công ty lớn liên kết với nhà trường nhằm trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp và thực tế.

2.Học ngành Quản trị văn phòng ra trường làm gì

Sinh viên học ngành Quản trị văn phòng khi tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Quản trị văn phòng và có thể làm việc như: 

– Thư ký tổng hợp, quản trị viên hành chính văn phòng, chuyên viên văn phòng, nhân viên văn thư – lưu trữ trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp, trợ lý hành chính cho các cấp lãnh đạo, các cấp quản lý. 

– Cán bộ phụ trách, quản lý và điều hành các hoạt động văn phòng của cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức kinh tế – chính trị – xã hội, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 

– Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy các chuyên ngành: Quản trị văn phòng, Quản trị hành chính văn phòng, Quản trị hành chính công ở các cơ sở đào tạo. 

– Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo đại học, cử nhân Quản trị văn phòng có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc học cao học và nghiên cứu sinh để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực Quản trị văn phòng, Văn thư – lưu trữ.

Từ các thông tin bài viết đã cung cấp, tin chắc rằng các bạn đã có cái nhìn tổng quan về Quản trị văn phòng cũng như đã có thể giải đáp được câu hỏi “Quản trị văn phòng là gì? Học ra trường làm gì?”. Tuy nhiên, bạn có phù hợp để theo học ngành này hay không, ngành Quản trị văn phòng xét những tổ hợp môn nào, điểm trúng tuyển của ngành khoảng bao nhiêu, những trường nào uy tín đào tạo ngành Quản trị văn phòng,… là những câu hỏi bạn phải tiếp tục trả lời nếu thực sự muốn theo đuổi ngành và trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực kế toán trong tương lai.