Your SEO optimized title

Ngành Tiếng Nhật ( Cao đẳng) xét tuyển những tổ hợp môn nào?

     Với 80 chỉ tiêu tuyển sinh trong năm 2019, Trường Đại học Thành Đô (Mã trường: TDD), sẽ xét tuyển ngành Tiếng Nhật ( Mã ngành: 6220212) hệ CĐ dành cho các thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.  

   Đối với các thí sinh được tuyển thẳng thì phải có 1 trong 2 điều kiện sau:

  1. Tổng điểm trung bình lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên (Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương từ năm 2018 trở về trước có thể nhập học ngay khi nhà trường công bố kết quả trúng tuyển).
  2. Hoặc điểm trung bình của 05 học kỳ (Lớp 10, Lớp 11, Kỳ I lớp 12) của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên (Thí sinh sẽ chính thức trúng tuyển sau khi tốt nghiệp THPT hoặc tương đương).

     Học bổng ưu đãi

  Quỹ Học bổng Tài năng: 60 suất với tổng giá trị 300.000.000đ

Điều kiện xét duyệt khác: Thí sinh đạt 1 trong 2 điều kiện sau:

Thí sinh đạt điểm tổng kết trung bình học tập lớp 11 hoặc học kỳ I lớp 12 đạt từ >= 8.5 điểm;

Thí sinh đạt điểm thi THPT Quốc gia năm 2019 đạt từ 21.0 điểm trở lên.

(Những thí sinh đủ tiêu chuẩn xét duyệt sẽ trải qua vòng phỏng vấn)

  Quỹ Học bổng Hỗ trợ Công nghệ: 100 suất với tổng giá trị 300.000.000đ

Điều kiện xét duyệt khác:

Thí sinh có điểm tổng kết trung bình học tập lớp 11 hoặc học kỳ I lớp 12 đạt >= 8.0 điểm. (Học bổng dành cho thí sinh mua thiết bị công nghệ phục vụ học tập)

   Quỹ Học bổng Tiếp sức Tân sinh viên: 500 suất với tổng giá trị 500.000.000đ

Thông báo Tuyển sinh

Hướng nghiệp

Thông báo Tuyển sinh