Phương thức Tuyển sinh

Trường Đại học Thăng Long

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018 ******* Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG Ký hiệu : DTL Địa chỉ: Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội Website:  www.thanglong.edu.vn 1.Đối tượng...

Trường Đại học Hà Nội

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018 ******* Tên trường : TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI Ký hiệu : NHF Địa chỉ : Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trường không có phân hiệu. Website...

Trường Sĩ Quan Đặc Công

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018 ******* Tên trường : TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG Ký hiệu : DCH Địa chỉ : xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Website:  www.tsqdc.edu.vn 1.Đối tượng tuyển...

Trường đại học điện lực

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019 ******* Tên trường : TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC Ký hiệu : DBD Địa chỉ : Số 235, Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Website: www.epu.edu.vn 1.Đối tượng...