Your SEO optimized title

Tài liệu hỗ trợ học tập môn Bảo trì hệ thống

Bảo trì hệ thống: Sao lưu, phục hồi hệ thống, bảo trì hệ thống bằng tiện ích của hệ điều hành, giải pháp tôi ưu hóa hiệu năng làm việc của hệ thống để phục vụ nhiều tác vụ trong công việc.

Nội dung môn học:


Phần 1: Tổng quan về máy tính

 • Khái niệm cơ bản
 • Quy trình phát triển các thế hệ máy tính
 • Thuật ngữ máy tính
 • Sơ đồ khối cấu tạo máy tính
 • Các thành phần cơ bản của máy tính

Phần 2: Bo mạch chủ (Mainboard)

 • Tổng quan về bo mạch chủ
 • Các chuẩn Mainboard
 • Thành phần trên Mainboard
 • Công nghệ tích hợp trên Mainboard

Phần 3: Bộ vi xử lý trung tâm (CPU)

 • Tổng quan về CPU
 • Phân loại và cấu tạo CPU
 • Thông số kỹ thuật trên CPU
 • Công nghệ vi xử lý
 • Chuẩn đoán và xử lý sự cố vi xử lý
Phần 4: Bộ nhơ chính (RAM – ROM)
 • Tổng quan về bộ nhớ chính
 • Bộ nhớ ROM
 • Bộ nhớ RAM

Phần 5: Thiết bị lưu trữ (HDD – SDD – USB – MS)

 • Tổng quan về thiết bị lưu trữ
 • Ô đĩa cứng
 • Ô đĩa quang
 • Thiết bị lưu trữ khác

Phần 6: Các thiết bị ngoại vi

 • Tổng quan về các thiết bị ngoại vi
 • Chuẩn kết nối thiết bị ngoại vi
 • Phân loại thiết bị ngoại vi

Phần 7: Quy trình lắp ráp hệ thống máy tính

 • Lựa chọn cấu hình máy tính
 • Kỹ thuật lắp ráp
 • Bảo trì phần cứng

Phần 8: Cài đặt và bảo trì hệ thống

 • Lựa chọn hệ điều hành
 • Phân vùng và định dạng đĩa cứng cài đặt
 • Cài đặt hệ điều hành
 • Cài đặt trình điều khiển 
 • Cài đặt ứng dụng phần mềm
 • Sao lưu phục hồi hệ thống
 • Tiện ích hỗ trợ hệ thống
 • Cài đặt nhiều hệ điều hành trên một hệ thống

* Tài liệu học tập: Xem tại đây

* Tài liệu thực hành: Xem tại đây

Bài tập Phần 1Làm bài trực tiếp tại đây

Bài tập Phần 2: Làm bài trực tiếp tại đây

Bài tập Phần 3: Làm bài trực tiếp tại đây

Bài tập Phần 4: Làm bài trực tiếp tại đây

Bài tập Phần 5: Làm bài trực tiếp tại đây

Bài tập Phần 6: Làm bài trực tiếp tại đây

Bài tập Phần 7: Làm bài trực tiếp tại đây

Bài tập Phần 8: Làm bài trực tiếp tại đây

Nộp báo cáo bài tập giữa kỳ: Nộp file báo cáo tại đây

Nộp báo cáo bài tập cuối kỳ: Nộp file báo cáo tại đây

Bảo trì hệ thống máy tính
Bảo trì hệ thống máy tính

Thông báo Tuyển sinh

Hướng nghiệp

Thông báo Tuyển sinh