Your SEO optimized title

Tài liệu học tập môn Công nghệ phần mềm

Công nghệ Phần mềm: Ngành khoa học nghiên cứu và phát triển các phương pháp, kỹ thuật và công cụ nhằm xây dựng các phần mềm một cách kinh tế, có độ tin cậy cao và hoạt động hiệu quả.

Nội dung môn học:


Phần 1: Tổng quan về Công nghệ phần mềm

 • Phần mềm và Công nghệ phần mềm
 • Quy trình xây dựng phần mềm

Phần 2: Quản lý dự án phần mềm

 • Tiến trình quản lý phần mềm
 • Lập kế hoạch dự án Phần mềm
 • Tổ chức dự án
 • Quản lý rủi ro

Phần 3: Phân tích yêu cầu hệ thống phần mềm

 • Một số khái niệm trong hệ thống phần mềm
 • Tài liệu đặc tả yêu cầu
 • Quy trình phân tích và đặc tả yêu cầu
 • Một số mô hình hệ thống phần mềm

Phần 4: Thiết kế và cài đặt phần mềm

 • Thiết kế phần mềm
 • Cài đặt phần mềm

Phần 5: Kiểm thử và bảo trì phần mềm

 • Kiểm tử phần mềm
 • Bảo trì phần mềm

* Tài liệu học tập: Xem tại đây

* Bài tập Phần 1: Làm bài trực tiếp tại đây

* Bài tập Phần 2: Làm bài trực tiếp tại đây

* Bài tập Phần 3: Làm bài trực tiếp tại đây

* Bài tập Phần 4: Làm bài trực tiếp tại đây

* Bài tập Phần 5: Làm bài trực tiếp tại đây

* Nộp báo cáo bài tập giữa kỳ: Nộp file báo cáo tại đây

* Nộp báo cáo bài tập cuối kỳ: Nộp file báo cáo tại đây

* Báo cáo D101 – K9: 12/10/2020

Đại học Thành Đô

Thông báo Tuyển sinh

Hướng nghiệp

Thông báo Tuyển sinh