Your SEO optimized title

Trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu

Tên trường : TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Á CHÂU

Ký hiệu : MCA

Địa chỉ : 36 Mạc Thái Tổ.

Website: auad.edu.vn

1.Đối tượng tuyển sinh: Là công dân Việt Nam đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

2.Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3.Phương thức tuyển sinh: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển.

4.Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính
1 Các ngành đào tạo đại học                    
1.1 Thiết kế đồ họa 7210403 30 10 H00   H05   H06   H07  
1.2 Thiết kế thời trang 7210404 60 10 H00   H05   H06   H07  
1.3 Thiết kế nội thất 7580108 30 10 H00   H05   H06   H07  

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT.

– Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPTQG và kết quả thi năng khiếu của thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường. Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành của trường đảm bảo chất lượng đầu vào và tổ chức xét tuyển theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

   Mã trường: MCA ;

   Chỉ tiêu 150 sinh viên trong đó TK Đồ họa 70 sinh viên, TK Thời trang: 40 sinh viên, TK Nội thất: 40 sinh viên

1 Thiết kế  Đồ họa 7210403 H00  Bố cục mầu, Hình họa, Ngữ văn
H07 Bố cục mầu, Hình họa, Toán
H05 Vẽ mỹ thuật, Ngữ văn, KHXH
H06 Vẽ mỹ thuật, Ngữ văn, Tiếng Anh
2 Thiết kế Thời trang 7210404 H00  Bố cục mầu, Hình họa, Ngữ văn
H07 Bố cục mầu, Hình họa, Toán
H05 Vẽ mỹ thuật, Ngữ văn, KHXH
H06 Vẽ mỹ thuật, Ngữ văn, Tiếng Anh
3 Thiết kế Nội thất 7580108 H00  Bố cục mầu, Hình họa, Ngữ văn
H07 Bố cục mầu, Hình họa, Toán
H05 Vẽ mỹ thuật. Ngữ văn, KHXH
H06 Vẽ mỹ thuật,  Ngữ văn, Tiếng Anh

   Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

– Lệ phí: 30.000 VNĐ / hồ sơ

Thông báo Tuyển sinh

Hướng nghiệp

Thông báo Tuyển sinh