Your SEO optimized title

Trường Đại học Thái Bình

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

*******

Tên trường : TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Ký hiệu : DTB

Địa chỉ : xã Tân Bình – tp Thái Bình – tỉnh Thái Bình.

Website :  www.tbu.edu.vn

1.Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa chương trình THPT theo quy định của Bộ Gíao dục và Đào tạo.

2.Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3.Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển !

  Ghi chú:

 • Phương thức 1: Xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia.
 • Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

4.Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Mã môn xét tuyển Chỉ tiêu TS
1 Kinh tế 52310101 Toán,lý,hóaToán,hóa,sinh A00B00C14D01 60
2 Quản trị kinh doanh 52340101 Toán,lý,hóaToán,hóa,sinh A00B00C14D01 50
3 Kế toán 52340301 Toán,lý,hóaToán,hóa,sinh A00B00C14D01 290
4 Luật 52380101 Toán,lý,hóa A00C03C14D01 200
5 Công nghệ thông tin 52480201 Toán,lý,hóaToán,hóa,sinh A00B00C14D01 70
6 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 52510201 Toán,lý,hóaToán,hóa,sinh A00B00C14D01 130
7 Công nghệ kỹthuật điện,điện tử 52510301 Toán,lý,hóaToán,hóa,sinh A00B00C14D01 20
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
 • Phương thức 1: Xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia.
 • Tiêu chí 1: Thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT; Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình THPT theo quy định của Bộ Gíao dụ và Đào tạo.
 • Tiêu chí 2: Ngưỡng điểm xét tuyển theo qyu định của Bộ Gíao dục và Đào tạo.
 • Tiêu chí 3: Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định.

     Từ các tiêu chí xét tuyển trên, nhà trường sẽ thực hiện việc xét tuyển theo nguyên tắc lấy thí sinh có kết quả thi từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu.

 • Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo quy định hiện hành.
 • Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc THPT.
 • Tiêu chí 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và đưpực công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình THPT theo quy định của Bộ Gíao dục và Đào tạo.
 • Tiêu chí 2: Điểm trung bình của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký xét tuyển trong 2 học kỳ ( học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 12) đạt 6,0 trở lên.
 • Tiêu chí 3: Hạnh kiểm được xếp loại Khá trở lên năm học lớp 12.

     Chỉ những thí sinh đạt 3 tiêu chí trên mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển

     Từ các tiêu chí xét tuyển trên nhà trường sẽ thực hiện việc xét tuyển theo nguyên tắc lấy thí sinh có kết quả thi từ cao trở xuống cho đến hết chỉ tiêu.

Thông báo Tuyển sinh

Hướng nghiệp

Thông báo Tuyển sinh