Your SEO optimized title

Trường Sĩ Quan Đặc Công

Tên trường : TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG

Ký hiệu : DCH

Địa chỉ : xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Website:  www.tsqdc.edu.vn

1.Đối tượng tuyển sinh.

– Nam Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ từ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm tuyển sinh); Quân nhân chuyên nghiệp; Công nhân viên quốc phòng phục vụ trong quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm tuyển sinh);
– Nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ).

2.Phạm vi tuyển sinh. Tuyển thí sinh trên phạm vi cả nước.

3.Phương thức tuyển sinh. Xét tuyển.

Ghi chú: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

4.Chỉ tiêu tuyển sinh.

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính
1 Các ngành đào tạo đại học                    
1.1 Chỉ huy tham mưu Đặc công 7860207 90   A00 TO A01 TO        

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT.

     Căn cứ Công văn số 21/TSQS-NT ngày 18/7/2018 của Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng về việc mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự vào các trường trong Quân đội năm 2018.

    Trường Sĩ quan Đặc công thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 như sau:

– Tổ hợp A00 (Toán, Vật lý và Hóa học):

+ Miền Bắc: 17,0 điểm.

+ Miền Nam: 15,0 điểm.

– Tổ hợp A01 (Toán, Vật lý và Tiếng anh):

+ Miền Bắc: 17,0 điểm.

+ Miền Nam: 15,0 điểm.

* Chú ý:

– Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nêu trên đã bao gồm cả điểm ưu tiên.

– Để được tham gia xét tuyển vào Trường Sĩ quan Đặc công thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất). Nếu thí sinh nào đã đủ điều kiện sơ tuyển nhưng chưa đăng ký xét tuyển hoặc có đăng ký xét tuyển vào Trường nhưng không phải nguyện vọng 1. Để được tham gia xét tuyển thí sinh phải điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT một lần trong thời gian quy định của Bộ GD&ĐT (từ ngày 19/7/2018 đến trước 17 giờ 00 ngày 26/7/2018) theo phương thức trực tuyến.

– Quá thời gian trên thí sinh không đăng ký hoặc không điều chỉnh nguyện vọng sẽ không được tham gia xét tuyển vào Trường và Nhà trường không chịu trách nhiệm về các trường hợp này.

6.Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường.

– Mã trường: DCH.

– Mã ngành: 7860207.

– Tổ hợp xét tuyển: A00, A01.

– Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Không.

– Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, số thí sinh trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu được giao, sử dụng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển làm tiêu chí phụ để xét tuyển. Cụ thể:

+ Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển;

+ Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển;

+ Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Hóa hoặc môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển;

+ Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Nhà trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo hoặc báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng không tuyển số chỉ tiêu còn thiếu.

7. Chính sách ưu tiên:

  • Đối tượng được xét tuyển thẳng

* Đối tượng 1.

– Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp.

– Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi kho học – kỹ thuật (KH-KT) quốc tế (môn(lĩnh vực) Toán) thì được xét tuyển thẳng vào trường (nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT).

– Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và trong cuộc thi KH-KT cấp quốc gia (môn (lĩnh vực) Toán) đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào trường (nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT).

* Đối tượng 2.

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo  cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

  • Đối tượng được ưu tiên

Thí sinh dùng quyền ưu tiên xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào Trường là các thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Cuộc thi KH-KT cấp quốc gia (môn (lĩnh vực) Toán) và đã tốt nghiệp trung học, nếu có kết quả thi THPT quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường thì được Trường xem xét, quyết định vào học.

  • Chỉ tiêu tuyển thẳng

Chỉ tiêu tuyển thẳng không quá 04 thí sinh; trong 90 Chỉ tiêu tuyển sinh của Nhà trường.

  • Tổ chức xét tuyển

a) Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn tuyển sinh vào đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học theo đúng quy định tại Điều 14, 15, 16 Thông tư số 17, Thông tư số 42, Thông tư số 24.

Thí sinh chỉ được đăng ký sơ tuyển vào một trường trong Quân đội và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đúng một trường nộp hồ sơ sơ tuyển. Thí sinh ĐKXT thẳng thuộc Đối tượng 2 phải đăng ký 01 tổ hợp môn xét tuyển (A00 hoặc A01) vào hồ sơ sơ tuyển ngay từ khi sơ tuyển để làm căn cứ xét tuyển.

b) Nộp thủ tục đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào trường theo đúng quy định của Bộ GD & ĐT và Bộ Quốc phòng, được trường thẩm định, xét duyệt đủ thủ tục và tiêu chuẩn xét tuyển.

c) Trường hợp số thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo đối tượng 1 vượt quá chỉ tiêu quy định, tuyển theo thứ tự sau:

– Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng tại điểm 1, đối tượng 1.

– Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng tại điểm 2, đối tượng 1.

– Đối với thí sinh đoạt giải học sinh giỏi: Tuyển thí sinh đề nghị tuyển thẳng trước, sau đó đến thí sinh đề nghị ưu tiên xét tuyển; trong xét tuyển thẳng, tuyển theo thứ tự thí sinh đoạt giải cao trở xuống cho đến hết chỉ tiêu.

 – Thí sinh đề nghị ưu tiên xét tuyển, trường căn cứ vào kết quả Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia của thí sinh để xét tuyển; những thí sinh có điểm thi theo tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển vào trường đạt điểm tuyển theo từng đối tượng (miền Nam, miền Bắc) của trường trở lên được trúng tuyển như thí sinh dự thi đăng ký xét tuyển theo các nguyện vọng vào trường; những thí sinh có kết quả thi đáp ứng tiêu chí quy định về ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định trở lên đến cận điểm tuyển, thì xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm thi và điểm ưu tiên theo tổ hợp các môn xét tuyển vào trường từ cao trở xuống đến hết chỉ tiêu;

– Trường hợp có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển như nhau, số lượng vượt quá chỉ tiêu quy định, trường xét theo các tiêu chí phụ như sau:

+ Tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển;

+ Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, cùng có tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của môn đoạt giải để đăng ký xét tuyển trong 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 1 và 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như sau, cùng có tiêu chí 1 và 2: Thí sinh có điểm tổng kết năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3, vẫn còn nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh nhà trường, tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

d) Đối với xét tuyển thẳng thí sinh thuộc diện quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh.

* Tiêu chuẩn.

– Về học lực, thí sinh đạt các tiêu chuẩn.

+ Kết quả học tập 3 năm (lớp 10, lớp 11, lớp 12) đạt học lực khá trở lên, trong đó điểm tổng kết trung bình môn học năm lớp 12 của 3 môn học theo 1 trong các tổ hợp các môn xét tuyển của trường đăng ký xét tuyển thẳng phải đạt khá trở lên.

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2014 trở về trước, tốt nghiệp THPT đạt loại khá trở lên; thí sinh dự Kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015 đến năm 2018 điểm thi các bài thi/môn thi xét tốt nghiệp THPT tại Kỳ thi THPT quốc gia đạt từ 6,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

– Về hạnh kiểm (rèn luyện): Xếp loại hạnh kiểm (rèn luyện) các năm học THPT hoặc tương đương của thí sinh phải đạt khá trở lên.

* Tổ chức xét tuyển.

– Tổng điểm của thí sinh để xét tuyển như sau: Lấy tổng cộng điểm trung bình chung từng năm của 3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển vào trường năm 2018 trong 3 năm (lớp 10, lớp 11, lớp 12), cộng với điểm ưu tiên (nếu có) để xét tuyển; xét tuyển theo phương thức lấy từ thí sinh có tổng số điểm cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu quy định.

– Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, xét theo các tiêu chí phụ như sau:

+ Tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển;

+ Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, cùng có tiêu chí 1: Thí sinh có điểm tổng kết cuả năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 1 và 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như sau, cùng có tiêu chí 1 và 2: Thí sinh có điểm tổng kết năm lớp 11 cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3, vẫn còn nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh nhà trường, tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

  • Đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.

Thí sinh phải có 02 loại hồ sơ: 01 bộ hồ sơ sơ tuyển do Bộ Quốc phòng phát hành và 01 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng (hoặc ưu tiên xét tuyển) do Bộ GD & ĐT phát hành.

8.Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

– Lệ phí sơ tuyển: 50.000đ/thí sinh, nộp về Ban Tuyển sinh Quân sự cấp Quận (Huyện) khi làm hồ sơ sơ tuyển;

– Lệ phí xét tuyển thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mr. Chính

0383. 989. 995

Tư vấn tuyển sinh qua tổng đài:
Mrs. Hà

0347. 516. 536

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến:

Thông báo Tuyển sinh

Hướng nghiệp

Thông báo Tuyển sinh