Thông báo tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2021

Trường Đại học Thành Đô (TDD) thông báo xét tuyển hệ Đại học chính quy năm học 2021. Với các ngành học được đào tạo theo đơn đặt hàng của Doanh nghiệp. Cam kết 100% sinh viên tốt nghiệp ra trường được...